• ul. Płk. K. Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
 • 17 506 10 10

Pomoc

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FORMALNO ROZLICZENIOWE

Potencjalne źródła zakłóceń połączeń Wi-Fi i Bluetooth

Dowiedz się, jak zminimalizować zakłócenia połączeń bezprzewodowych, które mogą obniżać wydajność lub przerywać łączność z siecią Wi-Fi i urządzeniami Bluetooth.

W poniższych przypadkach należy sprawdzić, czy występują zakłócenia połączenia bezprzewodowego:

 • Słaby sygnał w menu połączenia Wi-Fi
 • Wolno działający Internet przy połączeniu z siecią Wi-Fi
 • Wolniejszy transfer plików między komputerami połączonymi siecią Wi-Fi
 • Komunikaty o utraconym połączeniu podczas korzystania z urządzenia

Źródła problemów

Poniższe przedmioty mogą powodować zakłócenia połączeń z siecią Wi-Fi lub urządzeniami Bluetooth, jeśli znajdują się w pobliżu.

Bezprzewodowe nadajniki wideo 

Bezprzewodowe nadajniki wideo działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Telefony 2,4 GHz lub 5 GHz

Telefony bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz podczas wykonywania połączeń mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Odbiorniki telewizji satelitarnej

Kable koncentryczne i złącza używane z niektórymi typami anten satelitarnych mogą powodować zakłócenia. Sprawdź okablowanie pod kątem uszkodzeń mogących powodować zakłócenia radiowe (upływ fal radiowych). Wymień kable, jeśli podejrzewasz, że są one powodem zakłóceń.

Kuchenki mikrofalowe

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej w pobliżu komputera, urządzenia Bluetooth lub stacji bazowej Wi-Fi może powodować zakłócenia.

Źródła zasilania

Niektóre zewnętrzne źródła energii elektrycznej, na przykład linie elektryczne, trakcje kolejowe i stacje transformatorowe, mogą powodować zakłócenia. Nie umieszczaj stacji bazowej AirPort, urządzenia AirPort Time Capsule ani routera Wi-Fi w pobliżu linii zasilania w ścianie ani bezpieczników.

Inne urządzenia bezprzewodowe

Inne urządzenia bezprzewodowe działające w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz (nadajniki mikrofalowe, bezprzewodowe aparaty fotograficzne, nianie elektroniczne, urządzenie Wi-Fi sąsiada) mogą powodować zakłócenia połączeń Wi-Fi i Bluetooth.

Słabo ekranowane kable

Zewnętrzne dyski twarde i inne urządzenia ze słabo ekranowanymi kablami mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzeń bezprzewodowych. Jeśli odłączenie lub wyłączenie urządzenia pomaga, wymień kabel łączący urządzenie z komputerem.

Niektóre zewnętrzne monitory i wyświetlacze LCD

Niektóre wyświetlacze mogą powodować zakłócenia harmoniczne, szczególnie w paśmie 2,4 GHz między kanałem 11 a 14. Te zakłócenia mogą być silniejsze, jeśli używany jest notebook z zamkniętą pokrywą i podłączonym monitorem zewnętrznym. Spróbuj zmienić ustawienia punktu dostępu tak, aby używał częstotliwości 5 GHz lub niższego kanału 2,4 GHz.

Głośniki bezprzewodowe

Głośniki bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Na niektórych urządzeniach nie ma informacji, że działają w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. Dokumentacja takich urządzeń powinna zawierać informacje na temat używanych przez nie pasm częstotliwości. Takie urządzenia mogą nosić nazwę urządzeń „Dual Band” (dwuzakresowych), „Wi-Fi” lub „Wireless” (bezprzewodowych).

Przeszkody blokujące łączność bezprzewodową

Położenie urządzenia i materiały konstrukcyjne budynku mogą wpływać na wydajność sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth. Jeśli to możliwe, unikaj przeszkód lub zmień położenie urządzenia Wi-Fi bądź Bluetooth, aby uzyskać lepszy sygnał.

Przykłady:

 • Komputer znajduje się pod metalowym biurkiem i próbujesz używać na tym biurku myszy bezprzewodowej (Bluetooth). Metalowa konstrukcja biurka może izolować mysz od komputera. Połączenie urządzenia w parę z komputerem może się nie powieść albo wskaźnik może poruszać się w nieprzewidywalny sposób.
 • Stacja bazowa AirPort znajduje się na parterze, a komputer na piętrze. Materiał między piętrami to beton zbrojony metalowymi prętami. Podłoga może częściowo lub całkowicie blokować sygnał Wi-Fi przesyłany między stacją bazową a komputerem. Wydajność sieci lub siła sygnału może być niska. Możesz nawet nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi.

Niektóre przedmioty odbijające i pochłaniające fale radiowe:

Typ przeszkody Stopień potencjalnych zakłóceń
Drewno Niski
Materiał syntetyczny Niski
Szkło Niski
Woda Średni
Cegły Średni
Marmur Średni
Tynk Wysoki
Beton Wysoki
Szkło kuloodporne Wysoki
Metal Bardzo wysoki

Jeśli w pobliżu komputera znajduje się wiele urządzeń bezprzewodowych lub wiele takich urządzeń połączono z komputerem, może być konieczne dostosowanie kanałów używanych przez urządzenia Wi-Fi.

Wzajemne zakłócenia sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth można zminimalizować, stosując następujące metody:

 1. Zmiana kanałów używanych w sieci bezprzewodowej. Pierwszym krokiem jaki możemy wykonać to restart naszego routera (wystarczy wyłączyć router z prądu na około 10 sekund i ponownie podłączyć). Po uruchomieniu stacja bazowa podejmie próbę użycia tych kanałów w paśmie 2,4 i 5 GHz, w których występują najmniejsze zakłócenia.
 2. Połączenie się z siecią bezprzewodową działającą w paśmie 5 GHz (jeśli jest to możliwe).
 3. Zbliżenie komputera i routera Wi-Fi.
 4. Ograniczenie liczby aktywnych urządzeń Bluetooth połączonych z komputerem lub znajdujących się w pobliżu.
Category: Internet
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA INTERNET

Potencjalne źródła zakłóceń połączeń Wi-Fi i Bluetooth

Dowiedz się, jak zminimalizować zakłócenia połączeń bezprzewodowych, które mogą obniżać wydajność lub przerywać łączność z siecią Wi-Fi i urządzeniami Bluetooth.

W poniższych przypadkach należy sprawdzić, czy występują zakłócenia połączenia bezprzewodowego:

 • Słaby sygnał w menu połączenia Wi-Fi
 • Wolno działający Internet przy połączeniu z siecią Wi-Fi
 • Wolniejszy transfer plików między komputerami połączonymi siecią Wi-Fi
 • Komunikaty o utraconym połączeniu podczas korzystania z urządzenia

Źródła problemów

Poniższe przedmioty mogą powodować zakłócenia połączeń z siecią Wi-Fi lub urządzeniami Bluetooth, jeśli znajdują się w pobliżu.

Bezprzewodowe nadajniki wideo 

Bezprzewodowe nadajniki wideo działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Telefony 2,4 GHz lub 5 GHz

Telefony bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz podczas wykonywania połączeń mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Odbiorniki telewizji satelitarnej

Kable koncentryczne i złącza używane z niektórymi typami anten satelitarnych mogą powodować zakłócenia. Sprawdź okablowanie pod kątem uszkodzeń mogących powodować zakłócenia radiowe (upływ fal radiowych). Wymień kable, jeśli podejrzewasz, że są one powodem zakłóceń.

Kuchenki mikrofalowe

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej w pobliżu komputera, urządzenia Bluetooth lub stacji bazowej Wi-Fi może powodować zakłócenia.

Źródła zasilania

Niektóre zewnętrzne źródła energii elektrycznej, na przykład linie elektryczne, trakcje kolejowe i stacje transformatorowe, mogą powodować zakłócenia. Nie umieszczaj stacji bazowej AirPort, urządzenia AirPort Time Capsule ani routera Wi-Fi w pobliżu linii zasilania w ścianie ani bezpieczników.

Inne urządzenia bezprzewodowe

Inne urządzenia bezprzewodowe działające w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz (nadajniki mikrofalowe, bezprzewodowe aparaty fotograficzne, nianie elektroniczne, urządzenie Wi-Fi sąsiada) mogą powodować zakłócenia połączeń Wi-Fi i Bluetooth.

Słabo ekranowane kable

Zewnętrzne dyski twarde i inne urządzenia ze słabo ekranowanymi kablami mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzeń bezprzewodowych. Jeśli odłączenie lub wyłączenie urządzenia pomaga, wymień kabel łączący urządzenie z komputerem.

Niektóre zewnętrzne monitory i wyświetlacze LCD

Niektóre wyświetlacze mogą powodować zakłócenia harmoniczne, szczególnie w paśmie 2,4 GHz między kanałem 11 a 14. Te zakłócenia mogą być silniejsze, jeśli używany jest notebook z zamkniętą pokrywą i podłączonym monitorem zewnętrznym. Spróbuj zmienić ustawienia punktu dostępu tak, aby używał częstotliwości 5 GHz lub niższego kanału 2,4 GHz.

Głośniki bezprzewodowe

Głośniki bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Na niektórych urządzeniach nie ma informacji, że działają w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. Dokumentacja takich urządzeń powinna zawierać informacje na temat używanych przez nie pasm częstotliwości. Takie urządzenia mogą nosić nazwę urządzeń „Dual Band” (dwuzakresowych), „Wi-Fi” lub „Wireless” (bezprzewodowych).

Przeszkody blokujące łączność bezprzewodową

Położenie urządzenia i materiały konstrukcyjne budynku mogą wpływać na wydajność sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth. Jeśli to możliwe, unikaj przeszkód lub zmień położenie urządzenia Wi-Fi bądź Bluetooth, aby uzyskać lepszy sygnał.

Przykłady:

 • Komputer znajduje się pod metalowym biurkiem i próbujesz używać na tym biurku myszy bezprzewodowej (Bluetooth). Metalowa konstrukcja biurka może izolować mysz od komputera. Połączenie urządzenia w parę z komputerem może się nie powieść albo wskaźnik może poruszać się w nieprzewidywalny sposób.
 • Stacja bazowa AirPort znajduje się na parterze, a komputer na piętrze. Materiał między piętrami to beton zbrojony metalowymi prętami. Podłoga może częściowo lub całkowicie blokować sygnał Wi-Fi przesyłany między stacją bazową a komputerem. Wydajność sieci lub siła sygnału może być niska. Możesz nawet nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi.

Niektóre przedmioty odbijające i pochłaniające fale radiowe:

Typ przeszkody Stopień potencjalnych zakłóceń
Drewno Niski
Materiał syntetyczny Niski
Szkło Niski
Woda Średni
Cegły Średni
Marmur Średni
Tynk Wysoki
Beton Wysoki
Szkło kuloodporne Wysoki
Metal Bardzo wysoki

Jeśli w pobliżu komputera znajduje się wiele urządzeń bezprzewodowych lub wiele takich urządzeń połączono z komputerem, może być konieczne dostosowanie kanałów używanych przez urządzenia Wi-Fi.

Wzajemne zakłócenia sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth można zminimalizować, stosując następujące metody:

 1. Zmiana kanałów używanych w sieci bezprzewodowej. Pierwszym krokiem jaki możemy wykonać to restart naszego routera (wystarczy wyłączyć router z prądu na około 10 sekund i ponownie podłączyć). Po uruchomieniu stacja bazowa podejmie próbę użycia tych kanałów w paśmie 2,4 i 5 GHz, w których występują najmniejsze zakłócenia.
 2. Połączenie się z siecią bezprzewodową działającą w paśmie 5 GHz (jeśli jest to możliwe).
 3. Zbliżenie komputera i routera Wi-Fi.
 4. Ograniczenie liczby aktywnych urządzeń Bluetooth połączonych z komputerem lub znajdujących się w pobliżu.
Category: Internet
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA TELEWIZJA

Potencjalne źródła zakłóceń połączeń Wi-Fi i Bluetooth

Dowiedz się, jak zminimalizować zakłócenia połączeń bezprzewodowych, które mogą obniżać wydajność lub przerywać łączność z siecią Wi-Fi i urządzeniami Bluetooth.

W poniższych przypadkach należy sprawdzić, czy występują zakłócenia połączenia bezprzewodowego:

 • Słaby sygnał w menu połączenia Wi-Fi
 • Wolno działający Internet przy połączeniu z siecią Wi-Fi
 • Wolniejszy transfer plików między komputerami połączonymi siecią Wi-Fi
 • Komunikaty o utraconym połączeniu podczas korzystania z urządzenia

Źródła problemów

Poniższe przedmioty mogą powodować zakłócenia połączeń z siecią Wi-Fi lub urządzeniami Bluetooth, jeśli znajdują się w pobliżu.

Bezprzewodowe nadajniki wideo 

Bezprzewodowe nadajniki wideo działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Telefony 2,4 GHz lub 5 GHz

Telefony bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz podczas wykonywania połączeń mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Odbiorniki telewizji satelitarnej

Kable koncentryczne i złącza używane z niektórymi typami anten satelitarnych mogą powodować zakłócenia. Sprawdź okablowanie pod kątem uszkodzeń mogących powodować zakłócenia radiowe (upływ fal radiowych). Wymień kable, jeśli podejrzewasz, że są one powodem zakłóceń.

Kuchenki mikrofalowe

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej w pobliżu komputera, urządzenia Bluetooth lub stacji bazowej Wi-Fi może powodować zakłócenia.

Źródła zasilania

Niektóre zewnętrzne źródła energii elektrycznej, na przykład linie elektryczne, trakcje kolejowe i stacje transformatorowe, mogą powodować zakłócenia. Nie umieszczaj stacji bazowej AirPort, urządzenia AirPort Time Capsule ani routera Wi-Fi w pobliżu linii zasilania w ścianie ani bezpieczników.

Inne urządzenia bezprzewodowe

Inne urządzenia bezprzewodowe działające w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz (nadajniki mikrofalowe, bezprzewodowe aparaty fotograficzne, nianie elektroniczne, urządzenie Wi-Fi sąsiada) mogą powodować zakłócenia połączeń Wi-Fi i Bluetooth.

Słabo ekranowane kable

Zewnętrzne dyski twarde i inne urządzenia ze słabo ekranowanymi kablami mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzeń bezprzewodowych. Jeśli odłączenie lub wyłączenie urządzenia pomaga, wymień kabel łączący urządzenie z komputerem.

Niektóre zewnętrzne monitory i wyświetlacze LCD

Niektóre wyświetlacze mogą powodować zakłócenia harmoniczne, szczególnie w paśmie 2,4 GHz między kanałem 11 a 14. Te zakłócenia mogą być silniejsze, jeśli używany jest notebook z zamkniętą pokrywą i podłączonym monitorem zewnętrznym. Spróbuj zmienić ustawienia punktu dostępu tak, aby używał częstotliwości 5 GHz lub niższego kanału 2,4 GHz.

Głośniki bezprzewodowe

Głośniki bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Na niektórych urządzeniach nie ma informacji, że działają w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. Dokumentacja takich urządzeń powinna zawierać informacje na temat używanych przez nie pasm częstotliwości. Takie urządzenia mogą nosić nazwę urządzeń „Dual Band” (dwuzakresowych), „Wi-Fi” lub „Wireless” (bezprzewodowych).

Przeszkody blokujące łączność bezprzewodową

Położenie urządzenia i materiały konstrukcyjne budynku mogą wpływać na wydajność sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth. Jeśli to możliwe, unikaj przeszkód lub zmień położenie urządzenia Wi-Fi bądź Bluetooth, aby uzyskać lepszy sygnał.

Przykłady:

 • Komputer znajduje się pod metalowym biurkiem i próbujesz używać na tym biurku myszy bezprzewodowej (Bluetooth). Metalowa konstrukcja biurka może izolować mysz od komputera. Połączenie urządzenia w parę z komputerem może się nie powieść albo wskaźnik może poruszać się w nieprzewidywalny sposób.
 • Stacja bazowa AirPort znajduje się na parterze, a komputer na piętrze. Materiał między piętrami to beton zbrojony metalowymi prętami. Podłoga może częściowo lub całkowicie blokować sygnał Wi-Fi przesyłany między stacją bazową a komputerem. Wydajność sieci lub siła sygnału może być niska. Możesz nawet nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi.

Niektóre przedmioty odbijające i pochłaniające fale radiowe:

Typ przeszkody Stopień potencjalnych zakłóceń
Drewno Niski
Materiał syntetyczny Niski
Szkło Niski
Woda Średni
Cegły Średni
Marmur Średni
Tynk Wysoki
Beton Wysoki
Szkło kuloodporne Wysoki
Metal Bardzo wysoki

Jeśli w pobliżu komputera znajduje się wiele urządzeń bezprzewodowych lub wiele takich urządzeń połączono z komputerem, może być konieczne dostosowanie kanałów używanych przez urządzenia Wi-Fi.

Wzajemne zakłócenia sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth można zminimalizować, stosując następujące metody:

 1. Zmiana kanałów używanych w sieci bezprzewodowej. Pierwszym krokiem jaki możemy wykonać to restart naszego routera (wystarczy wyłączyć router z prądu na około 10 sekund i ponownie podłączyć). Po uruchomieniu stacja bazowa podejmie próbę użycia tych kanałów w paśmie 2,4 i 5 GHz, w których występują najmniejsze zakłócenia.
 2. Połączenie się z siecią bezprzewodową działającą w paśmie 5 GHz (jeśli jest to możliwe).
 3. Zbliżenie komputera i routera Wi-Fi.
 4. Ograniczenie liczby aktywnych urządzeń Bluetooth połączonych z komputerem lub znajdujących się w pobliżu.
Category: Internet
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA TELEFON

Potencjalne źródła zakłóceń połączeń Wi-Fi i Bluetooth

Dowiedz się, jak zminimalizować zakłócenia połączeń bezprzewodowych, które mogą obniżać wydajność lub przerywać łączność z siecią Wi-Fi i urządzeniami Bluetooth.

W poniższych przypadkach należy sprawdzić, czy występują zakłócenia połączenia bezprzewodowego:

 • Słaby sygnał w menu połączenia Wi-Fi
 • Wolno działający Internet przy połączeniu z siecią Wi-Fi
 • Wolniejszy transfer plików między komputerami połączonymi siecią Wi-Fi
 • Komunikaty o utraconym połączeniu podczas korzystania z urządzenia

Źródła problemów

Poniższe przedmioty mogą powodować zakłócenia połączeń z siecią Wi-Fi lub urządzeniami Bluetooth, jeśli znajdują się w pobliżu.

Bezprzewodowe nadajniki wideo 

Bezprzewodowe nadajniki wideo działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Telefony 2,4 GHz lub 5 GHz

Telefony bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz podczas wykonywania połączeń mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Odbiorniki telewizji satelitarnej

Kable koncentryczne i złącza używane z niektórymi typami anten satelitarnych mogą powodować zakłócenia. Sprawdź okablowanie pod kątem uszkodzeń mogących powodować zakłócenia radiowe (upływ fal radiowych). Wymień kable, jeśli podejrzewasz, że są one powodem zakłóceń.

Kuchenki mikrofalowe

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej w pobliżu komputera, urządzenia Bluetooth lub stacji bazowej Wi-Fi może powodować zakłócenia.

Źródła zasilania

Niektóre zewnętrzne źródła energii elektrycznej, na przykład linie elektryczne, trakcje kolejowe i stacje transformatorowe, mogą powodować zakłócenia. Nie umieszczaj stacji bazowej AirPort, urządzenia AirPort Time Capsule ani routera Wi-Fi w pobliżu linii zasilania w ścianie ani bezpieczników.

Inne urządzenia bezprzewodowe

Inne urządzenia bezprzewodowe działające w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz (nadajniki mikrofalowe, bezprzewodowe aparaty fotograficzne, nianie elektroniczne, urządzenie Wi-Fi sąsiada) mogą powodować zakłócenia połączeń Wi-Fi i Bluetooth.

Słabo ekranowane kable

Zewnętrzne dyski twarde i inne urządzenia ze słabo ekranowanymi kablami mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzeń bezprzewodowych. Jeśli odłączenie lub wyłączenie urządzenia pomaga, wymień kabel łączący urządzenie z komputerem.

Niektóre zewnętrzne monitory i wyświetlacze LCD

Niektóre wyświetlacze mogą powodować zakłócenia harmoniczne, szczególnie w paśmie 2,4 GHz między kanałem 11 a 14. Te zakłócenia mogą być silniejsze, jeśli używany jest notebook z zamkniętą pokrywą i podłączonym monitorem zewnętrznym. Spróbuj zmienić ustawienia punktu dostępu tak, aby używał częstotliwości 5 GHz lub niższego kanału 2,4 GHz.

Głośniki bezprzewodowe

Głośniki bezprzewodowe działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz mogą powodować zakłócenia urządzeń lub sieci bezprzewodowych.

Na niektórych urządzeniach nie ma informacji, że działają w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. Dokumentacja takich urządzeń powinna zawierać informacje na temat używanych przez nie pasm częstotliwości. Takie urządzenia mogą nosić nazwę urządzeń „Dual Band” (dwuzakresowych), „Wi-Fi” lub „Wireless” (bezprzewodowych).

Przeszkody blokujące łączność bezprzewodową

Położenie urządzenia i materiały konstrukcyjne budynku mogą wpływać na wydajność sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth. Jeśli to możliwe, unikaj przeszkód lub zmień położenie urządzenia Wi-Fi bądź Bluetooth, aby uzyskać lepszy sygnał.

Przykłady:

 • Komputer znajduje się pod metalowym biurkiem i próbujesz używać na tym biurku myszy bezprzewodowej (Bluetooth). Metalowa konstrukcja biurka może izolować mysz od komputera. Połączenie urządzenia w parę z komputerem może się nie powieść albo wskaźnik może poruszać się w nieprzewidywalny sposób.
 • Stacja bazowa AirPort znajduje się na parterze, a komputer na piętrze. Materiał między piętrami to beton zbrojony metalowymi prętami. Podłoga może częściowo lub całkowicie blokować sygnał Wi-Fi przesyłany między stacją bazową a komputerem. Wydajność sieci lub siła sygnału może być niska. Możesz nawet nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi.

Niektóre przedmioty odbijające i pochłaniające fale radiowe:

Typ przeszkody Stopień potencjalnych zakłóceń
Drewno Niski
Materiał syntetyczny Niski
Szkło Niski
Woda Średni
Cegły Średni
Marmur Średni
Tynk Wysoki
Beton Wysoki
Szkło kuloodporne Wysoki
Metal Bardzo wysoki

Jeśli w pobliżu komputera znajduje się wiele urządzeń bezprzewodowych lub wiele takich urządzeń połączono z komputerem, może być konieczne dostosowanie kanałów używanych przez urządzenia Wi-Fi.

Wzajemne zakłócenia sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth można zminimalizować, stosując następujące metody:

 1. Zmiana kanałów używanych w sieci bezprzewodowej. Pierwszym krokiem jaki możemy wykonać to restart naszego routera (wystarczy wyłączyć router z prądu na około 10 sekund i ponownie podłączyć). Po uruchomieniu stacja bazowa podejmie próbę użycia tych kanałów w paśmie 2,4 i 5 GHz, w których występują najmniejsze zakłócenia.
 2. Połączenie się z siecią bezprzewodową działającą w paśmie 5 GHz (jeśli jest to możliwe).
 3. Zbliżenie komputera i routera Wi-Fi.
 4. Ograniczenie liczby aktywnych urządzeń Bluetooth połączonych z komputerem lub znajdujących się w pobliżu.
Category: Internet