Czy mogę zawiesić usługę?

Usługę można zawiesić na okres maksymalnie 3 miesięcy raz w danym roku kalendarzowym. W tym okresie płatności zostają wstrzymane a okres trwania umowy podstawowej wydłuża się o okres zawieszenia usługi. Zawieszenie należy zgłosić przed rozpoczęciem okresu zawieszenia a sam o zawieszenie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca.

Category: Formalne