Projekty unijne

Projekty w realizacji

Firma Nexet sp. z o.o. realizuje projekt w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Tytuł projektu: eN+ – usługa ładowania samochodów elektrycznych

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek usługi ładowania samochodów elektrycznych oraz budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii co za tym idzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych efektów ubocznych korzystania z pojazdów spalinowych.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe (data publikacji 24.05.2023 r.)
1. Zapytanie ofertowe (pobierz)
2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (pobierz)
3. Załącznik nr 2.1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – stacje ładowania samochodów elektrycznych (pobierz)
4. Załącznik nr 1 do Opis Przedmiotu Zamówienia – stacje ładowania samochodów elektrycznych (pobierz)
5. Załącznik nr 2.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja techniczna oprogramowania dla stacji ładowania (pobierz)
6. Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (pobierz)
7. Załącznik nr 4 – Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (pobierz)
8. Załącznik nr 5 – Projekt umowy Nexet (pobierz)
9. Załącznik nr 6 do nr 12 – Oświadczenia (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 10.11.2023 r.)
W dniu 10.11.2023 r.
Dla części: „Dostawa i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych” została wybrana oferta firmy EVB Sp. z o.o.
Dla części: „Dedykowane oprogramowanie do obsługi stacji ładowania” została wybrana oferta firmy Elocity Sp. z o.o.
Dla części: „Wdrożenie oprogramowania do obsługi stacji ładowania” została wybrana oferta firmy Elocity Sp. z o.o.
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferty uzyskały największą liczbę punktów.Zapytanie ofertowe (data publikacji 01.09.2022 r.)
1. Minimalne wymagania techniczne (pobierz)
2. Projekt umowy (pobierz)
3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (pobierz)
4. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (pobierz)
5. Załącznik nr 6 do nr 11 (pobierz)
6. Oświadczenie ZUS, KRUS i US (pobierz)
7. Zapytanie ofertowe (pobierz)

Aktualizacja zapytania ofertowego (data publikacji 08.09.2022 r.)
1. Zapytanie ofertowe (pobierz)
2. Minimalne wymagania techniczne (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 14.10.2022 r.)
W dniu 03.10.2022 r. wybrana została oferta firmy Great Solar Sp. z o.o.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punków.Zapytanie ofertowe (data publikacji 25.11.2022 r.)
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (pobierz)
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz)
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy Nexet wykonanie specyfikacji oprogramownaia (pobierz)
4. Załącznik nr 4 do nr 6 – Oświadczenia (pobierz)
5. Zapytanie ofertowe (pobierz)

Aktualizacja zapytania ofertowego (data publikacji 28.11.2022 r.)
1. Zapytanie ofertowe ze zmienioną nazwą zadania (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 08.12.2022 r.)
W dniu 05.12.2022 r. wybrana została oferta firmy Hovler Engineering sp. z o.o.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punków.


Zrealizowane projekty UE

NEXET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: nGUARD – innowacyjna usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej usługi nGuard dedykowanej przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie posiadają odpowiednich zasobów osobowych jak i finansowych aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych gromadzonych w ich systemach informatycznych. Opracowana autorska przez Wnioskodawcę usługa pozwoli zabezpieczyć także wszystkie komputery przedsiębiorstwa pracujące zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sieci firmy. Usługa jest innowacyjna co najmniej w skali województwa podkarpackiego.

    Wyrażam zgodę, aby przedstawiciel NEXET sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, skontaktował się ze mną telefonicznie i przedstawił mi ofertę handlową dotyczącą produktów i usług NEXET sp. z o.o.