Promocja Sąsiedzka! Polecaj i korzystaj!

Kategoria: Aktualności, Internet, Telefon, Telewizja, Brak kategorii

Drogi Kliencie, zainspirowani letnią porą ruszamy z promocją Sąsiedzką!
Zyskaj Internet za 1 zł polecając nasze usługi Sąsiadom!

📌Kto może skorzystać z promocji:
👉Klient, który jest aktualnym Abonentem firmy NEXET.
👉2. W okresie uczestnictwa:
a) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i nie odwoła jej w czasie
uczestnictwa, jak również nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,
b) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz poda w tym celu swój aktualny numer telefonu
komórkowego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
👉3. Jeżeli Polecający zawarł umowę o Internet tego samego dnia, w którym przystąpił do Promocji,
to może dokonać Polecenia najwcześniej kolejnego dnia.
📌Zasady promocji:
👉1. Klient w ramach edycji Promocji „Promocja Sąsiedzka” może polecić maksymalnie 6 osób.
👉2. W ramach Promocji Poleceń Abonent, w zamian za polecenie osobie trzeciej usługi Internetowej,
otrzyma dodatkową ulgę w postaci jednokrotnej obniżki ceny miesięcznego
abonamentu na Usługę Internetu do kwoty 1zł brutto, po spełnieniu następujących kryteriów:
a) nowy klient przy podpisywaniu umowy zawartej na czas określony z Operatorem wskaże imię i
nazwisko osoby, która poleciła mu usługę,
b) nowy klient nie skorzysta z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.
👉3. Jeżeli abonent polecający posiada więcej niż jedna umowę z Operatorem, zniżka będzie
dotyczyła wybranej przez Abonenta umowy.
👉4. Klient polecony otrzyma zniżkę na abonament miesięczny, w momencie kiedy zawrze umowę z
Operatorem na usługę z Internetem na czas określony i zapłaci w terminie pierwszy abonament.
Obniżka dotyczy ceny miesięcznego abonamentu za usługę Internetową do kwoty 1 zł brutto
👉5. Promocja nie dotyczy cesji umowy.

Komentarze są wyłączone.