Zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 12-11-2018

Szanowni Państwo,

 

Operator telekomunikacyjny – Nexet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płk K. Iranka-Osmeckiego 6b, 35-506 Rzeszów, KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145137, NIP: 813329718, informujemy Abonentów, że od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych” (zwany dalej także: Regulaminem).

Zmiany wprowadzone w Regulaminie wynikają ze zmian w przepisach prawa, wprowadzonych do ustawy z dnia 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W związku z wprowadzonymi zmianami Abonent – w przypadku braku akceptacji zmian – uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług